Уважаеми родители,

Във връзка със Заповед РД 09 09 – 3472/ 27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-2118/28.08.2020 г. за графика на учебното време за учебната 2020/2021 г., правим следните уточнения:

Краят на втори учебен срок за учениците от 1 до 3 клас е 23.06.2021 г. – една учебна седмица за проектни и/или творчески дейности и две седмици, в които дните са неучебни, а се използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и/или обща подкрепа.

За учениците от 4 до 6 клас краят на втори учебен срок е 30.06.2021 г. – две седмици, в които дните са неучебни, а се използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и/или обща подкрепа.

Това време ще се използва за превенция на обучителните затруднения, екипни проекти по класове, спортни дейности и други занимания на открито с цел да се компенсират дефицитите от социалната дистанция по време на онлайн обучението.

Графикът и видът на дейностите се определят съобразно предложенията на класните ръководители и ръководителите на групи за занимания по интереси. Графикът ще бъде приложен към това съобщение.

Дейностите се реализират в училищна среда. Присъствието на учениците в тях не е задължително. Родителите попълват заявление за осигурените от училището допълнителни дейности от 01.06.2021 г. до 23.06.2021 г. (1-3 клас) и до 30.06.2021 г. (4-6 клас).

За учениците от 7 клас край на втория учебен срок е 30.06.2021 г., съгласно Заповед № РД 09-2118 от 28.08.2020 г., която остава непроменена.

На 27 и 28.05.2021 г. няма да има сутрешен учебен процес поради провеждане на НВО в 4 клас по БЕЛ и математика. Следобедните занимания ще започнат от 12.30 ч. до 17.00 ч. Осигурен е транспорт по обичайния маршрут и училищният стол ще работи.

На 31.05. 2021 г. е учебен ден с редовни сутрешни и следобедни занимания. Удостоверенията за завършен начален етап от 1 до 3 клас ще се връчат в периода от 23 до 30.06.2021 г. след уточняване с класен ръководител.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *