ПРИЕМ

   

    СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ В ПЪРВИ КЛАС УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

За 2016/2017 учебна година, 63 ОУ "Христо Ботев" записва ученици, както следва:

 

      ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС – ЗАЯВЛЕНИЯ 

    Документи се приемат до 30.05.2016.

    Незаетите места се попълват и след 30.05.2016 г.

              ЗА ПРИЕМ            

          

       ЗАПОВЕД на директора за определяне график на дейностите, назначаване на комисия и утвърждаване на критерии и документи за прием в ПЪРВИ клас 2016/2017 учебна година - СТР. 1    СТР. 2

       КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ В  ПЪРВИ КЛАС:

              Виж заповедта!

       ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА

               Виж заповедта!

Ден на отворените врати ще се проведе на 29.05.2016г. от  10:00  до 14:00часа.


       ПЪРВИ КЛАС - ЗАЯВЛЕНИЯ

                   ЗА ПРИЕМ        ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ         ЗА ЗИП

 

       ПЕТИ КЛАС

           НЕПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА - ЗАЯВЛЕНИЯ:

                      ЗА ПРИЕМ        ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ         ЗА ЗИП

                                          НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

                            УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ   -    първи клас      пети клас

НАГОРЕ