ПРИЕМ

СЪОБЩЕНИЕ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017 /2018 ГОДИНА НЯМА!

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.- ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Граници на районите на училищата в р-н Надежда 

За повече подробности за 63 ОУ "Христо Ботев" виж в КОНТАКТИ

За 2017/2018 учебна година, 63 ОУ "Христо Ботев" записва ученици, както следва:

 

      ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС – ЗАЯВЛЕНИЯ 

             ЗА ПРИЕМ

    Документи се приемат до 30.05.2017.

    Незаетите места се попълват и след 30.05.2017 г.            

         

       КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ В  ПЪРВИ КЛАС:

              ДОПЪЛНИТЕЛЕН КРИТЕРИЙ НА 63 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ": Деца пътуващи към средищното училище от населени места на територията на общината или на съседни общини, в които няма училище - 22 т.

Критериите за прием вижте в ЗАПОВЕД №399 / 08.03.2017 Г.

       ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

СРОК ДЕЙНОСТ
15.03.2017г. Обявяване на допълнителни критерии за прием на първокласници
от 18.04.2017г. до 19.05.2017г. Подаване на заявления от родителите за участие в първо класиране
02.06.2017г. до 17:00ч. Обявяване списъците от първо класиране
от 05.06..2017г. до 07.06.2017г. Записване на учениците от първо класиране
08.06.2017г. до 17:00ч. Обявяване свободните места за второ класиране
 от 09.06.2017г. до 12.06.2017г.  Попълване на свободните места от второ класиране
13.06.2017г. до 17:00ч. Обявяване на списъците от второ класиране
от 14.06.2017г. до 15.06.2017г. Записване на учениците от второ класиране
16.06.2017г. до 17:00ч. Обявяване на свободните места за трето класиране
от 19.06.2017г. до 14.09.2017г. Попълване на свободните места

     


Ден на отворените врати ще се проведе на ....


       ПЪРВИ КЛАС - ЗАЯВЛЕНИЯ

                   ЗА ПРИЕМ        ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЯРНОСТ НА ПОДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

              ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ         ЗА ИУЧ

 

       ПЕТИ КЛАС

           НЕПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА - ЗАЯВЛЕНИЯ:

                      ЗА ПРИЕМ        ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ         ЗА ИУЧ

                                          НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

                            УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ   -    първи клас      пети клас

НАГОРЕ