На 24 април в нашето училище се проведе открит урок по ...
На 21.04 се проведе Втори етап от Ученическите игри за...
Измервателни станции следят въздуха в София. Мобилната станция е оборудвана с...

КОЛЕДЕН БАЗАР

По инициатива на ръководството на Столична община...
Актуалния списък с учебници на 63 ОУ...
Обява за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности...