ДИРЕКТОР – КАРАМФИЛКА ДИМИТРОВА НОВАЧКОВА
/СПЕЦИАЛНОСТ: БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ; I ПКС/

ЗАМ. ДИРЕКТОР – МАРИАНА ПРЕЛДЖИЧ  

ПРЕПОДАВАТЕЛ СПЕЦИАЛНОСТ КВАЛИФИКАЦИЯ
ГЕРГАНА КЪНЧЕВА предучилищен педагог
ВАСИЛКА ГИКОВА начален учител V ПКС
ВАЛЕНТИНА АРНАУДОВА начален учител II ПКС
ЕЛЕНА САВАТОВА-ЗАРКОВА начален учител
ЕМИЛИЯ МИНЧЕВА начален учител
СТЕЛА ИЛИЕВА начален учител
ЗОРНИЦА ДАНКОВА-АНДРЕЕВА начален учител
РОЗАЛИЯ ХАДЖИЙСКА начален учител
ИРИНА НИКОЛОВА начален учител
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА начален учител
МАЯ СТЕФАНОВА начален учител
АНИ ЦОНЕВА начален учител
КРАСИМИРА НАЙДЕНОВА начален учител
МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА начален учител – АЕ V ПКС
ВАСИЛ АРНАУДОВ български език и литература, трудово обучение ІІ ПКС
ЖАНА ГЕОРГИЕВА история и география I ПКС
СТЕФАН ИЛИЕВ български език и литература IV ПКС
ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА английски език
МАРИЯ ВОДЕНИЧАРОВА математика, физика IV ПКС
ГРИГОР ГРИГОРОВ ръководител направление ИКТ
СОНЯ ГЪЛЪБОВА човекът и природата, биология, химия V ПКС
ГЕРГАНА БОРИСОВА изобразително изкуство
ВАЛЕНТИН ЯНКОВ музика
СВЕТОСЛАВ МИНКОВ физическо възпитание V ПКС
УЧИТЕЛ ЦДО КЛАС
СОНЯ КРЪСТЕВА
ВЕНЦИСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ
КРАСИМИРА НАЙДЕНОВА
МИЛА АТАНАСОВА
РАЛИЦА ГРЪНЧАРОВА
БОЖИДАРА РАНГЕЛОВА
ВЕСЕЛИН ПОПОВ
СВЕТЛАНА ПАВЛОВА
МИРЕЛА БЪЧВАРОВА-ТОДОРОВА
МАРИЕЛА ЙОРДАНОВА
ИЛИЯН ДАСКАЛОВ