ДИРЕКТОР – КАРАМФИЛКА ДИМИТРОВА НОВАЧКОВА
/СПЕЦИАЛНОСТ: БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ; I ПКС/

ЗАМ. ДИРЕКТОР – МАРИАНА ПРЕЛДЖИЧ  

ПРЕПОДАВАТЕЛ СПЕЦИАЛНОСТ КВАЛИФИКАЦИЯ
Валентина Арнаудова начален учител II ПКС
Васил Арнаудов български език и литература ІІ ПКС
Василка Гикова начален учител  V ПКС
Виолета Петрова начален учител
Гергана Борисова изобразително изкуство, технологии и предприемачество
Гергана Кънчева учител подготвителна група
Елена Саватова-Заркова начален учител
Ели Георгиева училищен психолог
Жана Георгиева история и цивилизации, география и икономика I ПКС
Зорница Данкова-Андреева начален учител
Красимира Найденова ресурсен учител
Кристина Младенова физическо възпитание и спорт
Мариета Георгиева начален учител – английски език, компютърно моделиране  V ПКС
Мария Воденичарова математика, физика IV ПКС
Марияна Петрова учител подготвителна група
Мая Стефанова начален учител
Мирела Милкова музика
Ралица Грънчарова начален учител, ресурсен учител
Роза Иванова английски език
Розалия Хаджийска начален учител
Росица Иванова начален учител
Светослав Минков физическо възпитание и спорт V ПКС
Соня Гълъбова човек и природа, биология, химия V ПКС
Стела Порчева начален учител
Стефан Илиев български език и литература IV ПКС
УЧИТЕЛ ЦДО КЛАС
Александра Станева
Александър Тошев
Антоанета Стефанова
Венцислав Велиславов
Веселин Попов
Дайана Тодорова
Красимира Найденова
Мариела Йорданова
Мартин Велчев
Мила Атанасова
Оксана Вешнякова-Петрова
Соня Кръстева
Стела Крето
Юлия Георгиева