Висок професионализъм
и силна мотивация за работа.

63 ОУ "Христо Ботев"

МОЕТО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

КАМПАНИЯ “МОЕТО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ” НА ОБЩИНА НАДЕЖДА

ДЕЦАТА СЛАВЯТ ИВАН ВАЗОВ

РАЙОН НАДЕЖДА СТАРТИРА ПРОЕКТ “ДЕЦАТА СЛАВЯТ ИВАН ВАЗОВ”

МЕНЮ ЗАКУСКА И ОБЯД

МЕНЮ ЗАКУСКА И ОБЯД ОТ 29.05.2023 ДО 01.06.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30702/03.11.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда, Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози от РЦПППО – София-град.
График за дежурства на психолози от РЦПППО – София-град.

СЪОБЩЕНИЕ

Обучение на педагогическите специалисти/ Ноември/

На 16.11.2022г. от 9:30 до 16:30 в 63. ОУ „Христо Ботев“ ще се проведе обучение на тема „ Засилване на дигиталното обучение в класната стая чрез използване на електронните ресурси на образователен софтуер MozaBook. “.

Педагогическите специалисти, включени в обучението ще получат по един квалификационен кредит.

Сертифициран обучител ще бъде Александър Чантов от обучителна организация Юнион Интерактив ООД .

Броят на педагогическите специалисти, включени в обучението е 39.

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Дейност 1 – БЛАГОЕВГРАД


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/ouhbote/public_html/wp-content/plugins/rs-addons/vc-modules/calltoaction.php on line 178

16 НОЕМВРИ ДЕН ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ

Новини

юни 7, 2021

02.06.2021 – Христо Ботев

Но… стига ми тая награда - да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда…

УЧЕНИЧЕСКИ УНИФОРМИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г
юни 3, 2021

Уважаеми родители, фирмата, която шие униформите на учениците в 63 ОУ "Христо Ботев", ще има приемен…

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА В КРАЯ НА УЧЕБНАТА 20/21 ГОДИНА
май 29, 2021

Уважаеми родители, Във връзка с приключване на учебната година 20/21, Ви каним на родителска среща на…

ЧЕСТИТ 24 МАЙ
май 24, 2021

 КИРИЛ И МЕТОДИЙ "Върви, народе възродени,     към светла бъднина върви, с книжовността, таз сила нова,     съдбините…

ВИДЕО ГАЛЕРИЯ

ГОРДЕЕМ СЕ С ПОСТИЖЕНИЯТА НА НАШИТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ

Награждаване на ученици от 63 ОУ “Христо Ботев” за постигнати високи резултати на национални олимпиади – областен кръг

Празник на буквите в 1 клас

Извънкласна дейност към арт ателие “Палитри” по проект “Твоят час”