Висок професионализъм
и силна мотивация за работа.

63 ОУ "Христо Ботев"

МОЕТО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

КАМПАНИЯ “МОЕТО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ” НА ОБЩИНА НАДЕЖДА

ДЕЦАТА СЛАВЯТ ИВАН ВАЗОВ

РАЙОН НАДЕЖДА СТАРТИРА ПРОЕКТ “ДЕЦАТА СЛАВЯТ ИВАН ВАЗОВ”

МЕНЮ ЗАКУСКА И ОБЯД

МЕНЮ ЗАКУСКА И ОБЯД ОТ 10.05.2021 ДО 14.05.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30702/03.11.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда, Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози от РЦПППО – София-град.
График за дежурства на психолози от РЦПППО – София-град.

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Дейност 1 – БЛАГОЕВГРАД


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/ouhbote/public_html/wp-content/plugins/rs-addons/vc-modules/calltoaction.php on line 178

16 НОЕМВРИ ДЕН ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ

Новини

септември 10, 2020

Откриване на учебна година

ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.9.2020 Г. В ДВОРА НА 63…

Родителска среща ПГ и 1 клас
август 25, 2020

До родителите на децата и учениците записани в подготвителна група и първи клас за учебната 2020/2021 г. в…

Родителска среща
януари 15, 2020

Уважаеми родители, На 22.01.2020 г. /сряда/ от 18:30 часа в 63 ОУ "Христо Ботев", ще се…

ВИДЕО ГАЛЕРИЯ

ГОРДЕЕМ СЕ С ПОСТИЖЕНИЯТА НА НАШИТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ

Награждаване на ученици от 63 ОУ “Христо Ботев” за постигнати високи резултати на национални олимпиади – областен кръг

Празник на буквите в 1 клас

Извънкласна дейност към арт ателие “Палитри” по проект “Твоят час”