ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.9.2020 Г. В ДВОРА НА 63 ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” ОТ 10:00 ЧАСА.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО