Стартира проект „Червената книга необятна вселена за малки и големи изследователи“,  финансиран в рамките на Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.” от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Проектът е на стойност от 4 989.00 лв.

Основната му цел е да се повиши екологичната култура на младите хора и да се даде възможност за навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес в нашето училище.

Проектната ни идея е двукомпонентна, разделена в следните основни направления: изграждане на тематичен природен кът за отдих в училищния двор „Червена книга“ и провеждане на активна комуникационна програма на тема „Аз съм посланик на зелената идея“.

Тематичният природен кът за отдих  ще бъде макет – условна реплика на Червената книга на България – с пейка и малка градина, наречен  „Червената книга – необятна вселена за малки и големи изследователи“. В градината ще засадим отделни видове растения със сходен облик и декоративни качества като редки и защитени видове растения, представящи биологичното разнообразие на България.  Ще поставим указателна табела със снимки на редки и защитени видове растения и за проблемите, свързани с опазване на биоразнообразието. Тематичният природен кът ще ни даде възможност да включваме ученици от различни класове в планирани ситуации по предмета „Човек и природа” на разнообразни теми за запознаване с екологичните проблеми на съвремието.

Паралелно ще проведем и  активна комуникационна програма на тема „Аз съм посланик на зелената идея“. За реализирането й ще учредим инициативна група. До края на учебната година ученици от различни класове ще бъдат посланици на зелената идея в нашето училище и заедно с техните ръководители ще организират предвидените събития, посветени на значими природозащитни дати.

Проектът ще се реализира с участието на родителската общност, местната общност, учители и помощен персонал, както и ученици от всички класове в училището.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *