Уважаеми родители,

Предстои едно от най-вълнувщите събития в живота на Вашето дете. Прием в ПГ!

То ще остави незабравима следа, както в неговия живот, така и във Вашия. Всички ние знаем, колко важни са първите стъпки в образованието. Нужни са грижи, всеотдайност, любов и професионализъм за да посеем зрънцата на знанието в най-милото ни, децата!

Убедени сме, че всичко това ще получите в 63 ОУ „Христо Ботев“. Тази година откриваме една паралелка в ПГ. Нашите най-малки деца ще правят първи крачки в света на образованието, в слънчевата стая. Очакваме Ви за да я разгледате и да се запознаете на място с нашите учители.

 • Приемът в ПГ се извършва по електронен път.
 • За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица в 63 ОУ „Христо Ботев“ да получат помощ при попълване на кандидатурите им.
 • За да улесним работата Ви по кандидатстването в електронната система Ви предлагаме да изгледате това видео: тук https://bit.ly/3rVcCdE
 • Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на първокласниците с нея се определят редът и условията за тяхното централизирано е-класиране, критериите за прием остават непроменени, като водещ е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето – родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, ще могат да получат помощ от технически лица в училище.

Илияна Илиева – 0887 210 413

Добринка Бонева – 0899 819 278

 

Етапи на записване в електронната система:

1 етап / Подаване на заявления – 11 май – 21 май 2021 г.

2 етап / Класиране – 4 юни 2021 г.

3 етап / Записване – 7 юни – 11 юни 2021 г.

Уважаеми родители,

Предстои едно от най-вълнувщите събития в живота на Вашето дете. Прием в първи клас!

То ще остави незабравима следа, както в неговия живот, така и във Вашия. Всички ние знаем, колко важни са първите стъпки в образованието. Нужни са грижи, всеотдайност, любов и професионализъм за да посеем зрънцата на знанието в най-милото ни, децата!

Убедени сме, че всичко това ще получите в 63 ОУ „Христо Ботев“. Тази година откриваме три паралелки в първи клас. Очакваме Ви!

 • Тази година за първи път приемът за първи клас ще се извърши по електронен път.
 • За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица в 63 ОУ „Христо Ботев“ да получат помощ при попълване на кандидатурите им.
 • За да улесним работата Ви по кандидатстването в електронната система Ви предлагаме да изгледате това видео: тук https://bit.ly/3rVcCdE
 • Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на първокласниците с нея се определят редът и условията за тяхното централизирано е-класиране, критериите за прием остават непроменени, като водещ е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето – родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, ще могат да получат помощ от технически лица в училище.

Кандидатстването и записването за първи клас в София става онлайн

За първи път 12 000 деца в столицата ще могат да се запишат електронно на училище

Разработена е система за електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците. Предстои Столичен общински съвет да вземе решение на предстоящото си заседание, а в края на март системата да бъде в реален режим на работа.

С тази система се определят редът и условията за централизирано електронно класиране на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.

Системата дава възможност родителите да запишат децата си изцяло по електронен път.

Критериите за прием остават непроменени Разработена е онлайн възможност за кандидатстване и записване на първокласниците.

За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица  да получат помощ при попълване на кандидатурите им.

Целият процес на разработване на новата система се извърши при много силен граждански контрол, предстои да бъде направен и тест на функционалностите от родителите. Отпада необходимостта родителите да набавят редица документи, които вече се осигуряват по служебен път електронно.

Отпада необходимостта родителите да внасят следните документи. Те ще бъдат осигурени служебно по електронен път:

 1. Заявление за записване;
 2. Оригинал на Удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
 3. Оригинал на Удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
 4. Оригинал на Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
 5. Оригинал на Удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението;
 6. Решение на ТЕЛК на детето;
 7. Оригинал на Удостоверение за завършена ПГУ.

За няколко дни старата система ще бъде спряна, което не бива да притеснява хората, това е необходимо преди стартиране на реална работа за новата система.

Новата система ще бъде пусната на познатия електронен адрес www.kg.sofia.bg/isodz/ от 29 март.

Свободните места се обявяват на 19.04.2021 г.

От 19.04.2021 г. до 28.05.2021 г. се извършва регистриране и кандидатстване за първи клас.

Илияна Илиева – 0887 210 413

Добринка Бонева – 0899 819 278

 

Етапи на записване в електронната система:

1 етап / Подаване на заявления – 11 май – 21 май 2021 г.

2 етап / Класиране – 4 юни 2021 г.

3 етап / Записване – 7 юни – 11 юни 2021 г.

63 ОУ “Христо Ботев” обявява 4 свободни места за второ класиране за ученици в първи клас за учебната 2020/2021 учебна година. Заявления за кандидатстване ще се приемат  от 9.6. до 12.6.2020 г. включително от 9 до 17 часа в 63 ОУ “Христо Ботев”. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.6.2020 г., 18:00 часа.

От ръководството

На 17.06.2020 г. ще се проведе Националното външно оценяване за VII клас, поради което записването на класираните на второ класиране първокласници ще се извършва след 14 часа.

От ръководството

Документите необходими за записване на децата в училище са оригинално удостоверение за завършена подготвителна група и копие на акт за раждане. Записването можете да направите от 2.6. до 5.6.2020 г. включително от 9 до 17 часа.

От ръководството

Уведомяваме родителите на бъдещи първокласници, че могат да подават документи за кандидатстване на място в 63 ОУ “Христо Ботев” от 14.5.2020г. Работното време на комисията по приема е от 9 до 16:30 ч. Това не се отнася за родителите, които вече са подали заявление on-line  на сайта на училището.

от ръководството

Във връзка със стартиране на кампанията за кандидатстване за прием на деца в първи клас в общинските училища, Ви уведомявам за следното решение на Столична община:

1.Удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в столичните училища ще бъдат осигурявани под формата на справки от съответната районна администрация, на чиято територия попада училището изцяло по служебен път. Това са:

-Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години

-Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна в последните 1-3 години

-Удостоверение за настоящ адрес

-Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

-Удостоверение за раждане на дете.

По този начин няма да се налага родителите да посещават администрацията, за да се снабдят с необходимите документи и да заплащат такси за услугите.

2.Заявленията за кандидатстване са оформени във файл .doc, който родителите могат да изтеглят от сайта на училището .По този начин родителите няма да се налага да посещават училището, а ще изпращат заявленията си по електронната поща на учебно заведение.

Уважаеми родители,
Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от директора на училището, без да е необходимо да посещавате районните администрации! Подаването на документи ще се извършва по електронен път . На сайта на училището ще бъде качена платформа, през която ще могат да се подават заявления .

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 година

 63 ОУ „Христо Ботев“ обявява прием за ученици в пети клас. Заявленията за кандидатстване са оформени във файл .doc, който родителите могат да изтеглят от сайта на училището. На 1 и 2 юли от 09.00 часа, подалите документи ще трябва да положат тест за изходна диагностика на 4 клас.

Изтегли заявлението, ТУК – https://63ou-hbotev.org/wp-content/uploads/2021/06/заявление-за-5-ти-клас.docx

 

СРОК ДЕЙНОСТ
От 21.06, до 25 06.21 г Подаване на заявление 
01.07.2021 г.  
02.07.2021 г.

Начало на изпита 9.00 ч

Полагане на тест с изходна диагностика.
09.07.2021 г. Обявяване на резултати 
от 13.07. до 16.07.21 вкл. Записване

63 ОУ „Христо Ботев“ обявява прием за ученици в пети клас. Заявленията за кандидатстване са оформени във файл .doc, който родителите могат да изтеглят от сайта на училището. На 18 и 19 юни от 10.00 часа, подалите документи ще трябва да положат тест за изходна диагностика на 4 клас.
СРОКОВЕ:
1. 10.06-17.06.2020 г.-подаване на заявление.
2. 18.06-19.06.2020 г.-полагане на тест с изходна диагностика.
3. 22-23.06.2020 г.-обявяване на приетите и записване.

Ако нямате възможност да го разпечатите и сканирате, регистрирайте се в online-системата за заявления и подайте заявление оттам.

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 година

СРОК ДЕЙНОСТ
19.04.2021 Г Свободните места се обявяват на сайта на Информационната система за подготвителните групи и първи клас и на интернет страницата на всяко училище
от 19.04.2021 до 28.05.2021 г. вкл. до 18.00 часа Регистриране и кандидатстване
28.05.2021 г Край на актуализацията на профилите (заключване на системата в 18.00 часа) Подготовка за първото класиране за учебната 2021 / 2022 година
04.06.2021 г Публикуване на резултатите от първото класиране на учебната 2021 / 2022 г
от 07.06.2021 до 11.06.2021 (до 17.00 ч) Записване на учениците приети на първо класиране
11.06.2021 г 17.00 часа Край на записване на класираните деца: Елиминиране на незаписаните деца от първо класиране
11.06.2021 г 18.00 часа Край на актуализацията на профилите(заключване на системата)
12.06.2021 г Публикуване на резултатите от второ класиране за учебната 2021 / 2022 г
от 14.06.2021 до 18.06.2021 (до 17.00 ч) Записване на учениците приети на второ класиране
18.06.2021 г. – 17.00 часа Край на записване на класираните деца: Елиминиране на незаписаните деца от второ класиране
18.06.2021 г – 18.00 часа Край на актуализацията на профилите(заключване на системата)
19.06.2021 г Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2021/2022
от 21.06.2021 до 25.06.2021 г (до 17.00 ч) Записване на учениците приети на трето класиране
25.06.2021 г. 17.00 часа Край на записване на класираните деца: Елиминиране на незаписаните деца от трето класиране
От 26.06.2021 г. до 26.08.2021 г – период без класирания. Профилите могат да се актуализират  
27.08.2021 г. – 18.00 часа Край на актуализацията на профилите (заключване на системата)
28.08.2021 година Публикуване на резултатите от първо текущо класиране за учебната 2021 / 2022 г
от 30.08.2021 до 03.09.2021 г (до 17.00 ч) Записване на учениците, приети на първо текущо класиране
03.09.2021 г – 17.00 часа Край на записване на класираните деца: Елиминиране на незаписаните деца от първото класиране
03.09.2021 г – 18.00 часа Край на актуализацията на профилите (заключване на системата)
04.09.2021 г. Публикуване на резултатите от второто текущо класиране на учебната 2021 / 2022 г
от 07.09.2021 до 10.09.2021 до 17.00 часа Записване на учениците, приети на второ текущо класиране
10.09.2021 г – 17.00 часа Край на записване на класираните деца: Елиминиране на незаписаните деца от второто класиране
10.09.2021 г – 18.00 часа Край на актуализацията на профилите (заключване на системата)
11.09.2021 г Публикуване на резултатите от третото текущо класиране на учебната 2021 / 2022 г
от 13.09.2021 до 14.09.2021 г (до 17.00 ч) Записване на учениците, приети на трето последно класиране