Уважаеми родители,
Предстои едно от най-вълнуващите събития в живота на Вашето дете. Прием в ПГ!
То ще остави незабравима следа, както в неговия живот, така и във Вашия. Всички ние знаем, колко важни са първите стъпки в образованието. Нужни са грижи, всеотдайност, любов и професионализъм за да посеем зрънцата на знанието в най-милото ни, децата!
Убедени сме, че всичко това ще получите в 63 ОУ „Христо Ботев“. Тази година откриваме две паралелки в ПГ. Нашите най-малки деца ще правят първи крачки в света на образованието, в слънчевите ни стаи.
Очакваме Ви!

 • Кандидатстването и класирането в подготвителни групи (ПГУ) в столичните общински училища се извършва единствено през Информационната система за обслужване на детските заведения и ПГУ (ИСОДЗ и ПГУ) https://kg.sofia.bg
 • За да улесним работата Ви по кандидатстването в електронната система Ви предлагаме да изгледате това видео https://bit.ly/3rVcCdE
 • Няма нужда да идвате на място в училището за кандидатстване, освен ако не желаете регистрацията на детето ви в системата да се извърши от директора (напр. ако нямате достъп до Интернет или имате проблеми с регистрирането на детето в системата).
 • Класирането за обявените свободни места се извършва от системата съобразно подадената от родителите (настойниците) информация за наличие на предимства по алгоритъм, отчитащ събраните точки и желанието на всяко дете.
 • Водещ критерий остава адресната регистрация (постоянна или настояща) по местоживеене на семейството в административния район на училището.
  Родителите (настойниците) могат да запишат класираното си дете на място в училището в рамките на установения срок за записване.

Основни дати:

28.03.2022 г. – обявяване на свободните места за набори 2016 и 2017 за ПГУ с прием от месец септември 2022 г.;
28.03. – 11.05.2022 г. – възможност за актуализиране на информацията в профила, за добавяне, премахване и разместване на кандидатури;
12.05.2022 г. – първо класиране (под граждански контрол) и публикуване на резултатите.

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 година

СРОК ДЕЙНОСТ
28.03.2022 г. Обявяване на свободните места за за набори 2016 и 2017 за прием в ПГУ от месец септември 2022 г. на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата, както и на интернет страницата на всяко училище
от 28.03.2022 до 11.05.2022 г. до 12:00 часа Актуализиране на профили и заявяване на кандидатури
11.05.2022 г. Край на актуализацията на профилите. Заключване на системата в 12:00 часа. Подготовка за първото класиране за учебната 2022 / 2023 година
12.05.2022 г. Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2022 / 2023 година
от 12.05.2022 до 27.05.2022 г. до 17:00 часа Записване на класираните деца на първо класиране
27.05.2022 г. -17:00 часа Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от първо класиране
27.05.2022 г. – 18:00 часа Край на актуализацията на профилите. Заключване на системата.
28.05.2022 г. Публикуване на резултатите от второ класиране за учебната 2022 / 2023 година
от 28.05.2022 до 03.06.2022 г. до 17:00 часа Записване на класираните деца на второ класиране
03.06.2022 г. – 17:00 часа Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от второ класиране
03.06.2022 г. – 18.00 часа Край на актуализацията на профилите. Заключване на системата.
04.06.2022 г. Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2022/2023 година
от 04.06.2022 до 10.06.2022 г. до 17:00 часа Записване на класираните деца на трето класиране
10.06.2022 г. 17:00 часа Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от трето класиране
От 10.06.2022  до 19.08.2022 г. Период без класирания. Профилите могат да се актуализират
19.08.2022 г. – 18:00 часа Край на актуализацията на профилите. Заключване на системата.
20.08.2022 г. Публикуване на резултатите от първо текущо класиране за учебната 2022 / 2023 година
от 22.08.2022 до 26.08.2022 г. до 17:00 часа Записване на класираните деца на първо текущо класиране
26.08.2022 г. – 17:00 часа Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от първото текущо класиране
26.08.2022 г. – 18:00 часа Край на актуализацията на профилите. Заключване на системата.
27.08.2022 г. Публикуване на резултатите от текущо класиране на учебната 2022 / 2023 г
от 29.08.2022 до 01.09.2022 г. до 17:00 часа Записване на учениците, приети на  текущо класиране
01.09.2022 г. – 17:00 часа Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от текущо класиране

Уважаеми родители,

Записването на класираните деца за първи клас започва днес, 06.06.2022 г. след 12:00 ч. до 17.06.2022 г. /с изключение на 14. и 16.06.2022 г., дни на провеждане на НВО 7 и 10 клас/ с препоръчително време за записване от 08:30 до 17:00 часа.

Наредбата за прием на деца в първи клас е публикувана на следния линк:

https://sofia.obshtini.bg/doc/4824374

Предстои едно от най-вълнуващите събития в живота на Вашето дете – прием в първи клас!
То ще остави незабравима следа, както в неговия живот, така и във Вашия. Всички ние знаем, колко важни са първите стъпки в образованието. Нужни са грижи, всеотдайност, любов и професионализъм за да посеем зрънцата на знанието в най-милото ни, децата!
Убедени сме, че всичко това ще получите в 63 ОУ „Христо Ботев“.
През учебната 2022/2023 година ще приемем в първи клас две паралелки с по 24 ученици.

Очакваме Ви!

 • Кандидатстването и записването за първи клас в общинските училища на територията на Столична община се извършва единствено през Информационната система за обслужване на детските заведения и ПГУ (ИСОДЗ и ПГУ) https://kg.sofia.bg
 • За да улесним работата Ви по кандидатстването в електронната система Ви предлагаме да изгледате това видео: тук https://bit.ly/3rVcCdE
 • Няма нужда да идвате на място в училището за кандидатстване, освен ако не желаете ре-гистрацията на детето ви в системата да се извърши от директора (напр. ако нямате достъп до Интернет или имате проблеми с регистрирането на детето в системата).
 • Класирането за обявените свободни места се извършва от системата съобразно подадена-та от родителите (настойниците) информация за наличие на предимства по алгоритъм, от-читащ събраните точки и желанието на всяко дете.
 • Водещ критерий остава адресната регистрация (постоянна или настояща) по местоживеене на семейството в прилежащия район на училището.
 • Родителите (настойниците) могат да запишат класираното си дете на място в училището в рамките на установения срок за записване.

Основни дати:
26.04.2022 г. – обявяване на свободните места за първи клас за учебната 2022/2023 г.;
26.04. – 05.06.2022 г. – възможност за актуализиране на информацията в профила, за добавяне, премахване и разместване на кандидатури;
06.06.2022 г. – първо класиране (под граждански контрол) и публикуване на резултатите.

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 година

СРОК ДЕЙНОСТ
26.04.2022 г. Обявяване на свободните места за учебната 2022/2023 година на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата, както и на интернет страницата на всяко училище
от 26.04.2022 до 05.06.2022 г. до 18:00 часа Актуализиране на профили и заявяване на кандидатури
05.06.2022 г. Край на актуализацията на профилите. Заключване на системата в 18:00 часа. Подготовка за първото класиране за учебната 2022 / 2023 година
06.06.2022 г. до 12:00 часа Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2022 / 2023 година
от 06.06.2022 до 17.06.2022 г. до 17:00 часа Записване на учениците приети на първо класиране
17.06.2022 г. -17:00 часа Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от първо класиране
19.06.2022 г. – 18:00 часа Край на актуализацията на профилите. Заключване на системата.
20.06.2022 г. Публикуване на резултатите от второ класиране за учебната 2022 / 2023 година
от 20.06.2022 до 24.06.2022 г. до 17:00 часа Записване на учениците приети на второ класиране
24.06.2022 г. – 17:00 часа Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от второ класиране
26.06.2022 г. – 18.00 часа Край на актуализацията на профилите. Заключване на системата.
27.06.2022 г. Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2022/2023 година
от 27.06.2022 до 01.07.2022 г. до 17:00 часа Записване на учениците приети на трето класиране
01.07.2022 г. 17:00 часа Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от трето класиране
От 02.07.2022  до 31.08.2022 г. Период без класирания. Профилите могат да се актуализират
31.08.2022 г. – 18:00 часа Край на актуализацията на профилите. Заключване на системата.
01.09.2022 г. Публикуване на резултатите от първо текущо класиране за учебната 2022 / 2023 година
от 01.09.2022 до 05.09.2022 г. до 17:00 часа Записване на учениците, приети на първо текущо класиране
05.09.2022 г. – 17:00 часа Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от първото текущо класиране
05.09.2022 г. – 18:00 часа Край на актуализацията на профилите. Заключване на системата.
07.09.2022 г. Публикуване на резултатите от второто текущо класиране на учебната 2022 / 2023 г
от 08.09.2022 до 09.09.2022 г. до 17:00 часа Записване на учениците, приети на второ текущо класиране
09.09.2022 г. – 17:00 часа Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от второ текущо класиране класиране

Във връзка със стартиране на кампанията за кандидатстване за прием на деца в първи клас в общинските училища, Ви уведомявам за следното решение на Столична община:

1.Удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в столичните училища ще бъдат осигурявани под формата на справки от съответната районна администрация, на чиято територия попада училището изцяло по служебен път. Това са:

-Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години

-Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна в последните 1-3 години

-Удостоверение за настоящ адрес

-Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

-Удостоверение за раждане на дете.

По този начин няма да се налага родителите да посещават администрацията, за да се снабдят с необходимите документи и да заплащат такси за услугите.

2.Заявленията за кандидатстване са оформени във файл .doc, който родителите могат да изтеглят от сайта на училището .По този начин родителите няма да се налага да посещават училището, а ще изпращат заявленията си по електронната поща на учебно заведение.

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 година

 63 ОУ „Христо Ботев“ обявява 2 свободни места за прием на ученици в пети клас. Заявленията за кандидатстване са оформени във файл .doc, който родителите могат да изтеглят от сайта на училището. На 27 и 28 юни от 09.00 часа, подалите документи ще трябва да положат тест за изходна диагностика на 4 клас.

Изтегли заявлението, ТУК https://63ou-hbotev.org/wp-content/uploads/2021/06/заявление-за-5-ти-клас.docx

 

СРОК ДЕЙНОСТ
От 20.06 до 24.06.2022 г. Подаване на заявление 
27.06.2022 г. и 28.06.2022 г.

Начало на изпита 9.00 ч

Полагане на тест с изходна диагностика.
01.07.2022 г. Обявяване на резултати
от 04.07.2022 г. до 08.07.2022 г. вкл. Записване

63 ОУ „Христо Ботев“ обявява прием за ученици в пети клас. Заявленията за кандидатстване са оформени във файл .doc, който родителите могат да изтеглят от сайта на училището. На 18 и 19 юни от 10.00 часа, подалите документи ще трябва да положат тест за изходна диагностика на 4 клас.
СРОКОВЕ:
1. От 20.06 до 24.06.2022 г. -подаване на заявление.
2. 27.06.2022 г. и 28.06.2022 г.-полагане на тест с изходна диагностика.
3. 01.07.2022 г. – обявяване на резултати
4. от 04.07.2022 г. до 08.07.2022 г. вкл. – записване

Ако нямате възможност да го разпечатите и сканирате, регистрирайте се в online-системата за заявления и подайте заявление оттам.