ГРАФИК ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСА ПРЕВОЗВАЩ СУТРИН УЧЕНИЦИТЕ ДО УЧИЛИЩЕ

1. БЕНЗИНОСТАНЦИЯ “КРИСТАЛ” – 6:50
2. БИЛА /ул. Бели Дунав – бул. Ломско шосе при светофара/ – 7:00
3. ЛИДЪЛ НАДЕЖДА – 7:03-7:05
4. БУНАРА /бул. Хан Кубрат – ул. Хр. Силянов/ – 7:07
5. БУЛ. ХАН КУБРАТ / пешеходната пътека/ – 7:10
6. ОКИ /бул. Ломско шосе/ – 7:12-7:14
7. ХАЛИ “НАДЕЖДА” – 7:15
8. 24 ДКЦ – 7:20-7:22
9. ЛИДЪЛ СВОБОДА – 7:25-7:30
10. ФАРМАХИМ /ПО ТРАМВАЯ НАП/ -7:35

ОБРАТНО
1. 63 ОУ – 17:20
2. ФАРМАХИМ – 17:25
3. ЛИДЛ /СВОБОДА/ – 17:30
4. 24 ДКЦ – 17:35
5. ХАЛИ НАДЕЖДА – 17:40
6. ОКИ – 17:42
7. ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА /ХАН КУБРАТ/ – 17:46
8. БУНАРА – 17:50
9. ЛИДЛ /НАДЕЖДА/ – 17:54
10. БИЛА – 17:59
11. БЕНЗИНОСТАНЦИЯ КРИСТАЛ – 18:06

За връзка с фирмата-превозвач тел.: 0888851360